کتاب صبح های جادویی مولتی میلیونرها (چاپی و pdf)

تمام کارهایی که مولتی میلیونرها پیش از ساعت 8 صبح انجام می دهند تا به ثروتی افسانه ای دست یابند

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 29,900
خرید چاپی
339,900
29%
ت 241,329
نظر شما چیست؟
کتاب صبح های جادویی مولتی میلیونرها نوشته ی هال الرود و دیوید اوسبرن، مجموعه ایست از تمامی کارهایی که مولتی میلیونرها پیش از ساعت 8 صبح انجام می دهند تا به ثروتی افسانه ای دست یابند.

خوانندگان کتاب صبح های جادویی مولتی میلیونرها (Miracle morning millionaires) انجمنی منحصربه فرد متشکل از 150 هزار فرد از سراسر جهان را تشکیل داده اند. این افراد کسانی هستند که هر روز صبح با این هدف از خواب برمی خیزند که زمان خود را برای به ظهور رساندن توانایی بی نهایت درونی شان اختصاص دهند، همان چیزی که در درون همۀ ما وجود دارد، و به دیگران نیز کمک کنند تا همین گونه زندگی کنند.

دیوید اوسبرن (David E. Osborne) درباره ی این کتاب می گوید:

«امروز من ساعت 5:17 صبح از خواب بیدار شدم. باور کنید، من لاف نمی زنم. من در بخش زیادی از زندگی ام جزء افرادی بودم که عادت داشتند شب ها تا دیروقت بیدار بمانند. در طول مدتی که در دبیرستان درس می خواندم در انتظار روزهای تعطیل بودم تا بتوانم دست کم تا ساعت ده یازده شب بیدار بمانم و در روزهای تحصیل در کالج، در طول مدت تحصیل می خوابیدم و در شب های امتحان تا صبح بیدار می ماندم. پس از تحصیل زمانی که کسب وکار خود را به راه انداختم، این عادت هنوز هم با من بود. من تا دیروقت کار می کردم و فقط زمانی می خوابیدم که تمام جهان در خواب فرو رفته بود. چرا که نه؟ برای من شب ها زمانی بود که بیشترین بهره وری را داشتم و صبح تا هر زمان که دنیا و گرفتاری های آن به من اجازه می داد می خوابیدم. اما به مرور زمان چیزهای بیشتری آموختم.

اولین نکته این بود که معمولاً روزها دنیا بیدار بود و از این رو زمان زیادی برای خوابیدن به من نمی داد. مهم نبود من شب ها تا چه اندازه بهره وری بیشتری دارم، تا زمانی که صبح ها مجبور بودم زود از خواب بیدار شوم و مانند زامبی ها در محل کارم تلوتلوخوران کارها را انجام دهم، این میزان بهره وری من را به هیچ روی به سوی ثروت رهنمون نمی شد.

نکتۀ دوم و مهم تر اینکه، دریافتم بین صبح ها و رسیدن به ثروت ارتباط مستقیم وجود دارد. صبح ها دنیا بیدار است و ثروتمندان نیز هرگز صبح ها خواب نیستند. هرقدر بیشتر در عرصه کسب وکار تجربه پیدا می کردم، بیشتر به این باور می رسیدم که بین بیداری در صبح و ثروت ارتباطی برقرار است. سپس با پیروی از یک برنامه و پایداری در اجرای آن، دریافتم با بیدار شدن در صبح و آغاز روز به روشی که در این کتاب برای تان روشن خواهم کرد، مرتب بر میزان ثروتم افزوده می شود.

این روش مختص من نیست، همان طور که در طول این کتاب برای تان شرح خواهم داد، این عادت تمام افراد مولتی میلیونر نیز هست. در این کتاب شما در خواهید یافت که بیشتر افراد ثروتمند عادت دارند صبح زود از خواب بیدار شوند و برای این کار خود دلیلی خوب نیز دارند: میزان ثروت با ساعتی که صبح ها از خواب برمی خیزید رابطه مستقیم دارد.»

هنگامی که از ثروت سخن می گوییم شاید بهترین توصیه مالی این باشد که «خود را در اولویت قرار دهید و اولین پرداخت را به خود انجام دهید.» این بدان معناست که از هر میزان پولی که به دست می آورید، پیش از اینکه هر کاری بکنید، لازم است بخشی از آن را برای خود بردارید و پس انداز کنید. شما باید بیاموزید سود مضاعف مهم ترین و اصلی ترین ابزار شما در این دنیاست و اگر شما هیچ وقت پس انداز نداشته و سرمایه ای جمع نکرده باشید، از چنین ابزاری محروم خواهید ماند. بسیار مهم است در اولین قدم و پیش از اینکه پول تان را بابت چیزی خرج یا برای آن برنامه ریزی کنید، بخشی از آن را برای پس انداز کنار بگذارید، زیرا در غیر این صورت تمام آن را بابت هزینه های مختلف خرج خواهید کرد.

همین قانون در مورد زمان هم صادق است. به روزرسانی خود، معلومات و مهارت های تان مهم ترین ابزارهای شما هستند. درست همان گونه که در مورد پول رفتار می کنید، لازم است در اولین مرحله و در ابتدایی ترین ساعات روز، بخشی از آن را برای خود و بالا بردن مهارت های تان کنار بگذارید، در غیر این صورت درست همان گونه که برای پول شما چاله هایی پیدا می شود که باید آن ها را پر کنید، زمان شما نیز صرف موضوعاتی خواهد شد که در کسب ثروت هیچ نقشی ندارند. به یاد داشته باشید، زمانی که فقط اندکی پول در جیب تان باقی مانده است، دیگر نمی توانید پولی برای پس انداز کنار بگذارید. این قانون درست به همین شکل در مورد زمان هم صدق می کند، بعدازظهر شما تمام زمان مفید خود را از دست داده اید و دیگر چیزی برای پس انداز کردن برای خود در اختیار ندارید.

صبح های جادویی براساس همان قانون ابتدایی ثروت عمل می کنند، از هرچیزی اولین و بهترین را برای خود بردار! در هر روز اولین و بهترین ساعت را برای خود بردارید تا آن را برای خردمندی، نظم و بهره وری در زندگی خود اختصاص دهید. این کار درست مانند آن است که خامۀ شیر را برای خود برداری و از باقی آن برای کارهای دیگر استفاده کنی. با خامه می توان بهترین و خوشمزه ترین شیرینی ها را تهیه کرد، چیزهایی که با شیر نمی توان به آن دست یافت و اگر برای کارهای عادی از خامه استفاده کنید، هرگز شیرینی های خوشمزه را به دست نخواهید آورد. در هر کار، هر نوع سرمایه گذاری، از بزرگ ترین تا کوچک ترین و از ساخت وساز املاک تا کسب وکارهای کوچک، بزرگ ترین و بهترین سرمایه تان، خودتان هستید و برای اینکه بتوانید از این اندوخته به خوبی استفاده کنید لازم است هر روز صبح بدون استثنا، این اندوخته را پرتر کنید.

این کتاب حول سه محور نوشته شده است. ابتدا، به شما روش های اساسی و ضروری را خواهیم آموخت که تمام مولتی میلیونرهای خودساخته با کمک آن به ثروت رسیده اند. برای اینکه ثروتمند شوید لازم است بدانید ثروتمندان چه قدم هایی برمی دارند و زمانی که آن ها را آموختید، جا پای آن ها بگذارید. به همین آسانی! (البته، گرچه آسان است اما انجامش راحت نیست!)

دوم، اینکه دریابید باید این قدم ها را هر روز در اولین ساعات روز بردارید. بله، می دانم شما می توانید این قدم ها را در ساعات بعد هم بردارید؛ اما تردید دارم که این قدم ها به همان جایی برسند که باید برسند. با خواندن این کتاب در خواهید یافت که صبح ها کیفیتی به این قدم ها خواهند بخشید که ساعات دیگر روز فاقد آن هستند.

این ساعات اهمیت زیادی دارند، بسیار بیش از آنکه حتی تصورش را بکنید؛ اما باید به یاد بسپارید که ساعات ابتدایی صبح به خودی خود نیرویی ندارند. شما با صبح زود بیدار شدن ثروتمند نمی شوید؛ اما بااین حال می توان بدون اغراق گفت که بیدار شدن در ساعات ابتدایی روز می تواند تفاوت بین افراد ثروتمند و فقیر باشد.

در آخر هم خواهید آموخت چگونه می توانید با برداشتن قدم های عملی و تمرین های مفید به آن دسته از افراد بدل شوید که آن ها را با نام «موفق های سحرخیز» می شناسند. هر اندازه که به اهمیت این ساعات پی ببرید، هیچ فایده ای برای شما نخواهد داشت مگر اینکه بتوانید هر روز صبح زود از خواب بیدار شوید و از فواید آن استفاده کنید. خبر خوب اینکه صبح زود از خواب برخاستن یک مهارت است و می توان آن را آموخت. بله، شما می توانید فردی سحرخیز باشید، می توانید صبح زود سرحال و پرانرژی از خواب برخیزید.

آموختن این سه نکته دنیای شما را تغییر خواهد داد و شما هم ثروت را به چنگ خواهید آورد و هم می توانید کیفیت زندگی خود را بالاتر ببرید. زمانی که بتوانید ساعات ابتدایی روز خود را در اختیار بگیرید و بر آن مدیریت کنید، می توانید افسار زندگی خود را در چنگ داشته باشید. شما می توانید به جای اینکه فقط واکنش نشان دهید، خود وارد عمل شوید.

آینده ای را تصور کنید که در آن برای رسیدن به هدف هایتان و برنامه ریزی برای آینده، تمام آنچه را بدان نیاز دارید در اختیار خواهید داشت؛ شما از پیش می دانید که قدم هایتان را باید چگونه بردارید و برای پیشروی ابزارهای لازم را در اختیار دارید. این همان چیزی است که صبح های جادویی به شما خواهد بخشید هم برای اینکه به ثروت دست یابید و هم برای اینکه آرامش زیاد در زندگی بیابید و مهار زندگی خود را در دست بگیرید.

نقطۀ شروع این سفر از آن جایی آغاز می شود که بیاموزید از ساعات ابتدایی روزتان بهره مند شوید، از همین الان و درحقیقت از همین فردا صبح. بیدار شدن در صبح زود بدان معناست که شما می توانید بیشترین فایده را از روز خود ببرید و چه بهتر که بهره برداری خود از روزهای تان را هرچه سریع تر آغاز کنید و درعین حال هم زمان با خواندن این کتاب، بیاموزید که ثروتمندان چگونه ثروت خود را به دست می آورند.

همان طور که در ابتدا خواندید، ساعات ابتدایی روز ساعاتی مهم و اساسی هستند، زیرا در این ساعات است که ذهن شما طوری برنامه ریزی می شود تا بتواند توانایی ها، استعداد ها، اشتیاق و رؤیاهای شما را در جهتی قرار دهد که شما را به ثروت و آزادی مالی برساند. صبح ها نقطۀ شروع این معجزه اند.

اگر خواندن این سطور شما را مضطرب می کند، نگران نباشید؛ اگر شما هم جزء آن دسته از افراد هستید که همیشه با بیدار شدن در صبح زود مشکل دارید، این نکته را به خاطر بسپارید که مشکل شما ساعات ابتدایی روز نیست، مشکل شما ساعاتی است که در باقی روز سپری خواهید کرد. زمانی که از زندگی خود رضایت ندارید، برای اینکه صبح زود بانشاط و پرانرژی از رختخواب بیرون بپرید هیچ دلیلی نخواهید داشت. در واقع می توان گفت شاید شما اصلاً دلیلی برای بیرون آمدن از بستر برای خود نمی بینید. این مشکل بیشتر افرادی است که با بیدار شدن در صبح های زود مشکل دارند.

برخی می گویند: «من ابتدا باید به زندگی ام سروسامان بدهم تا بتوانم صبح ها زود ازخواب بیدار شوم.» یا «هر وقت که ثروتمند شدم عادت هایم را عوض می کنم.» اما بین بیدار شدن در ساعات ابتدایی روز و رسیدن به ثروت رابطه مستقیم وجود دارد و اگر عادات خود را در صبح تغییر ندهید، هرگز نمی توانید به ثروت برسید، درواقع شما صبح های زود بیدار می شوید تا بتوانید به زندگی خود سروسامان بدهید و به ثروت برسید.

اگر دوست دارید سحرخیز باشید و بتوانید از روزهای خود به شکلی استفاده کنید که شما را به ثروت برساند، این کتاب مخصوص شماست. تا هر زمان که شما بخواهید به ثروت بیشتری دست یابید، این کتاب به شما کمک خواهد کرد. پس بیایید شروع کنیم!

نویسنده کتاب هال الرود (Hal Elrod) اضافه می کند: امیدوارم خواندن این داستان تا حدی شما را با بخشی از عقاید مردی آشنا کند که در این کتاب خواهید یافت. من از دیوید خواسته ام در نوشتن این کتاب با من همکاری کند تا بتوانیم از مردی استفاده کنیم و بیشتر بیاموزیم که راه به دست آوردن ثروت را یافته و آن را به اثبات رسانده است. به یاد داشته باشید که ثروت فقط دلارهایی نیست که در حساب بانکی تان می اندوزید، ثروت واقعی داشتن میزان متناسبی از تمام آن چیزهایی است که برای شما در زندگی ارزشمند هستند و برای تان جزء اولویت های زندگی اند و هیچ کس به اندازۀ دیوید اوسبرن این حقیقت را تجربه نکرده است.

جملات برگزیده کتاب صبح های جادویی مولتی میلیونرها:

- جهان به افراد پرانرژی تعلق دارد.
- جنگجوی واقعی فردی بسیار معمولی است که تمرکز بی نظیر دارد!
- اگر می خواهید هر شب با رضایت به بستر بروید باید هر روز با هدف از خواب برخیزید.
- اصل اول اینکه نباید خود را گول بزنید و اصل دوم اینکه شما مناسب ترین فرد برای گول خوردن هستید.
- اگر شما ارباب ثروت تان باشید، آزاد و ثروتمند هستید. اگر ثروت ارباب شماست، درحقیقت فقیر هستید.
- اینکه فقط سرتان شلوغ باشد کافی نیست... مورچه ها هم سرشان شلوغ است. مهم این است که چه می کنید!
- بی تردید توانایی افراد برای تعیین اهداف در سطحی بالاتر از آنچه اکنون قرار دارند، نشان دهندۀ اوج تکامل ذهنی آن هاست.
- سطح موفقیت شما به ندرت از سطح پیشرفت شخصی تان فراتر خواهد رفت... زیرا موفقیت چیزی است که شخصی که هستید یا خواهید شد جذب می کند.
- یک دارکوب می تواند فقط برای اینکه در طول روز سرش شلوغ باشد بیست بار به هزار درخت نوک بکوبد و چیزی عایدش نشود یا در مقابل بیست هزار بار به یک درخت نوک بکوبد و غذای زیادی به دست آورد.

در بخشی از کتاب صبح های جادویی مولتی میلیونرها می خوانیم:

شما ممکن است در مورد خود باورهای محدود کنندۀ نادرست داشته باشید که می توانند شما را از رسیدن به اهداف شخصی و مالی تان بازدارند. به عنوان مثال ممکن است کسی باشید که مدام با خود تکرار می کند، «کاش فردی منظم بودم.» ممکن است سال ها این آرزو را داشته اید و هنوز هم از نامرتب بودن زندگی تان رنج می برید، در حالی که توانایی ساختن یک برنامۀ سازمان یافته و مرتب را برای زندگی خود دارید. زمانی که توانایی های خود را دست کم می گیرید، در همان لحظه شکست می خورید، حتی پیش از اینکه کاری کرده باشید و به همین شکل شانس دستیابی به موفقیت را از خود سلب می کنید. این در حالی است که زندگی خود موانع و دست اندازهای بزرگی را بر سر راه موفقیت برای شما به وجود خواهد آورد و دیگر در این میان نیازی نیست شما خودتان مانع های تازه برای خود ایجاد کنید!

مولتی میلیونرها و تمام افرادی که خودرهبر هستند، عادت دارند مرتب باورهای خود را بررسی کنند تا دریابند کدام یک از آن ها به نفع شان عمل می کند و کدام خیر؛ سپس آن باورهایی که به کارشان نمی آید و محدودشان می کند کنار می گذارند. هر زمان که خود را در حالی یافتید که در ذهن جمله ای را بیان می کنید که نشان دهندۀ افکار و باورهای محدود کننده شماست، بی درنگ آن را با یک جملۀ انگیزه بخش و قدرتمند عوض کنید. به طور مثال، زمانی که می گویید: «من همیشه وقت کم می آورم.» یا اگر می گویید: «من هیچ وقت از پس این کار بر نخواهم آمد.» این جملات را به چنین پرسش هایی تغییر دهید: «چگونه می توانم در برنامۀ روزانه ام تغییرات ایجاد کنم تا به تمام کارهایم برسم؟» یا «چه کارهایی لازم است بکنم تا در این کار موفق شوم؟»
صفحات کتاب :
365
کنگره :
HG۱۷۲‭‬ ‭‏‫‬‭/‮الف‬۷ص۲ ۱۳۹۷
دیویی :
332/0922
کتابشناسی ملی :
5308837
شابک :
‬‏‫‬‭978-964-236-978-2
سال نشر :
1397

کتاب های مشابه صبح های جادویی مولتی میلیونرها