امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 11,050
نظر شما چیست؟
«هوالسمیع و البصیر»
پیش نوشته ای بر این نهشت
دام نان و نام نردبان امروزین انسان اسیر ماشین شده است. انسانی که در معرکه و شعبده سیاست فرنگی و فرهنگ تقلیدی گرفتار آمده است و مدام با چشمه های گوناگونی که از تردستی های حیرت آور عوام فریب می بیند شیفتگی اش به چشم بندی هایی که از زمین و آسمان، چون بلا می بارد، بیشتر می شود. همه عالم به مصداق ابر و باد و مَه و خورشید دست به کار شده اند تا انسان به معنویت فلک نرسد. صفحات دیجیتال آوردگاه اندیشه و رزم شده اند. من نمی دانم یا نتوانستم دریابم، شاید این نیرنگی تازه است تا باز انسان به ژرفای فرعونیت بیفتد و ادعای آنچنانی اش بگیرد.

به هر حال، هرچه هست، آنچه به خورد ذهن جوامع داده می شود، از ویترینی پر از مصنوعات پرسود و بی سرمایه برای ایجاد بازارهای دروغ و تفاخر است. جنگ ها و نبردها هم به سوی چنین وضعی پیش رفته است. فشار یک تکمه، موشکی لیزری، هسته ای یا میکروبی را می پراند و درست کیلومترها آن سوتر آدمیانی که سرگرم تماشای برنامه های ماهواره ای اربابان موشک پران هستند، هدف قرار می گیرند. آنچه پس از آن رخ می دهد رقابت رسانه ها بر سر انتقال خبر است، نه قهرمانی وجود دارد و نه کسی جنگیده است. بدین ترتیب دیگر حماسه ای پدید نمی آید، نامردی جای جوانمردی را گرفته است.

نیرنگ جای رودررویی بر سر حقیقت را پر کرده و در این میان جان و روان و اندیشه ها از حماسه روی برتافته است. باید قبول کنیم که ما در این نقطه از جهان به پهنای گستره یک کشور کهن باایمان، که اینک ایران اسلامی اش می نامیم، تنهاییم. با تمام ذهن الهی و رفتارهای حماسی و انقلابیمان، بر این حقیقت آگاهیم که انسان الهی هرگز نمی تواند از حماسه روی برتابد، زیرا پیشرفت ماهواره حاصل حماسه و انقلاب بوده است، به ویژه که ارتقای هنر را موجب شده است. این اثر با این نگرش پدید آمده است و امیدوارم مورد قبول همگان قرار گیرد.
هوشنگ جاوید
صفحات کتاب :
184
کنگره :
‏‫‭PIR۳۵۹۵‏‫‬‭/ج۲‮الف‬۴ ۱۳۹۷
دیویی :
‏‫‭۸‮فا‬۱/۰۳۰۹
کتابشناسی ملی :
4837811
شابک :
‏‫‭978-600-03-1694-5‬‬
سال نشر :
1397

کتاب های مشابه از حماسه تا انقلاب، موسیقی

با موفقیت اضافه شد
0