امتیاز
5 / 4.7
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 63,700
نظر شما چیست؟
کتاب خاطرات زندان، گزیده‌ای از ناگفته‌های زندانیان سیاسی رژیم پهلوی است که سید سعید غیاثیان آن را تدوین کرده است.
نویسنده خاطرات را به ترتیب زمان و موضوع حادثه انتخاب کرده است. بدین شرح که خاطرات قبل از دستگیری، دستیگری و ورود به زندان در ابتدای کار و خاطرات فرار و آزادی از زندان در انتها قرار گرفته است. در بین این دو موضوع نیز کلیه مسائل که هر زندانی سیاسی با آن سر و کار داشته گنجانده شده است . در پایان پس از ٦ ماه کار، نویسنده هفتاد خاطره را در ده موضوع اصلی تدوین کرده است.
تنوع مطالب کتاب، نسبت مستقیم با رویدادهای زندان دارد. بدین ترتیب فراوانی خاطرات مربوط به دستیگری، بازجویی و شکنجه بسیار بیشتر از مسئله‌ای همچون حضور در دادگاه می‌‌باشد.
در متن کتاب تعداد چهار مورد خاطره قبل از دستگیری، ده مورد دستگیری. نه مورد بازجویی و شکنجه، شش مورد شرایط زندان، دو مورد دادگاه، پنج مورد اعتصاب و شورش، یازده مورد مسائل داخلی زندان، نه مورد تفریحات و سرگرمی، هفت مورد ملاقات و مسائل خانوادگی، پنج مورد فرار و آزادی و در پایان دو خاطره از تمامی وقایع زندان گنجانده شده است.
استفاده از خاطرات افراد یاد شده در کتاب کاملا‌ً تصادفی بوده و برحسب جذابیت خاطره انتخاب گردیده است.
صفحات کتاب :
519
کنگره :
‫‬‭DSR1544‫‬‭/غ9خ2 1388
دیویی :
‫‬‮‭955/08240922‬
کتابشناسی ملی :
1568083
شابک :
978-964-506-631-2
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2319-6

کتاب های مشابه خاطرات زندان