امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
56,600
نظر شما چیست؟
بررسی عناصر داستانی نوشته حسین حداد مجموعه 16 مقاله است که حاصل نگرشی کارشناسانه به عناصر داستان های ایرانی است . یک مقاله از کتاب که نوشته احمد سمعیی است به عناصر تراژدی در داستان سیاوش می پردازد در این مقاله به بررسی عناصر مشترک تراژدی داستان ها و سپس در داستان سیاوش ، تحلیل چهره های داستانی ، تحلیل داستان و رویداد داستان پرداخته می شود. در مقالات دیگر به بررسی عناصرداستان در داستان سمک و عیار ، هزار ویک شب ، منطق الطیر ،رستم و سهراب ، آثار بیهقی ،بوف کور صادق هدایت ،مثنوی معنوی که توسط نویسندگانی چون مصطفی رحماندوست ، محمد رضا محمدی، عبدالعلی دستغیب ،محمد عزیزی ، حبیب احمد زاده ، و... نگاشته شده است.همچنین در مقالات دیگری از کتاب به مقایسه وضعیت کنونی ادبیات داستانی با رمان نویسی معاصر ، مشکلات ادبیات داستانی اعم از عوام زدگی ، عدم توجه به متون قدیمی پرداخته شده است .
صفحات کتاب :
379
کنگره :
PIR3851‭/ح‌4ب‌4 1384
دیویی :
3‮ف‍ا‬8/009
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-23841
شابک :
964-506-096-6
سال نشر :
1384
شابک دیجیتال :
978-600-03--2323-3

کتاب های مشابه بررسی عناصر داستان ایرانی