امتیاز
5 / 3.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آفتاب پنجره را جا گذاشته و خودش را رسانده است به وسط اتاق تا روی قالی طرح لچک ترنج پهن شود.

درست تا جاییکه سیمرغ های عنابی با بال های افشان ابریشمی آشیان کرده اند و انگار به هرکسی که وارد اتاق می شود خوشامد می گویند...

کتاب های مشابه دختر قالی