نظر شما چیست؟

معرفی کتاب حکمت کودکانه

کتاب حکمت کودکانه؛ نگاهی عمیق به مسئله تربیت کودک از زاویه تفکر و اندیشیدن می‌اندازد.

تربیت فرزند یک مسئولیت مهم برای والدین است. تربیت به معنای پرورش و آموزش کودک به منظور توسعه شخصیت و مهارت‌های کودک به گونه‌ای که بتواند در جامعه تعامل داشته باشد و توانایی حل مشکلات روزمره را به خوبی فراگرفته باشد.

تربیت کودک یک فرایند بسیار پیچیده و نیازمند صبر و توجه زیاد از طرف والدین است. در این فرایند، والدین باید الگویی مناسب برای فرزندان خود باشند به طوری که ارزش‌ها و اصول را به بهترین شکل به آن‌ها یاد بدهند.

نویسندگان کتاب با بهره گیری از تجربیات خود به عنوان یک پدر، به بررسی چالش‌ها و تردیدهایی که والدین در مسیر تربیت فرزند با آن روبرو هستند، می‌پردازند و باور دارند که تفکر، بنیان اصلی بشریت است و بر عقل و وهم جوامع بشری فرمانروایی می‌کند.

بنابراین، آنها تاکید می‌کنند که والدین باید اولویت تربیت فرزند خود را بر “آموزش تفکر و اندیشیدن” بگذارند. کتاب حکمت کودکانه، با الهام از فلسفه و متون دینی، به بررسی این موضوع می‌پردازد و راه‌هایی تربیت فرزند برای آموزش تفکر به کودکان ارائه می‌دهد.

صفحات کتاب :
105
کنگره :
‫‭B105‬‬
دیویی :
‫‭[ج]108/3‬‬
کتابشناسی ملی :
9031203
شابک :
978-964-304-954-6
سال نشر :
1401

کتاب های مشابه حکمت کودکانه