امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,500
نظر شما چیست؟

داستان کودکانه است که مطالعه آن، به والدین محترم پیشنهاد می شود که بعد از مطالعه آن را برای فرزندان خود بازخوانی نمایند. برای جذابیت بیشتر برای فرزندان، بهتر است شخصیت های کتاب در قالب عروسک ها بازی شود.

دیویی :
دا‬۵۹۹/۷۴‬
کتابشناسی ملی :
9112566
شابک :
978-622-347-052-3
سال نشر :
1402
صفحات کتاب :
12

کتاب های مشابه گربه کوچولو (کودک)