امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پس از مرگ مادر روما ، پدرش خود را از سمتش در شرکت دارویی بازنشسته کرد. شرکتی که چندین دهه در ان کار کرده بود و به سفر اروپا پرداخت. قاره ای که تاکنون ندیده بود. سال گذشته به فرانسه ، هلند و اخرین ایتالیا سفر کرده بود. این سفر ها تور های مسافرتی بودند . برنامه ریزی شده توسط اژانسی مسافرتی ، با هم سفری افرادی ناشناس ، سوار بر اتوبوس در جاده های شهرهایی گوناگون و وعده های غذا و موزه های از پیش مشخص شده ...

کتاب های مشابه سرزمین نامانوس