امتیاز
5 / 4.5
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اورازان روستایی واقع در بخش بالا طالقان، شهرستان طالقان در استان البرز است.

جلال آل احمد نویسندهٔ مشهور ایرانی، کتابی به نام اورازان در وصف روستای پدری خویش نوشته است که در آن به شرایط جغرافیایی، آداب و رسوم، زبان تاتی و سایر مشخصات مردمان این روستا و شهرستان طالقان اشاره کرده است.
مردم اورازان به زبان تاتی سخن می گویند.

گرچه در عرف و سیاست و فرهنگ و مطبوعات معاصر مملکت ما، یک ده در هیچ مورد به هیچ حسابی نمی آید؛ ولی به هر صورت هسته ی اصلی تشکیلات اجتماعی این سرزمین و زمینه ی اصلی قضاوت درباره ی تمدّن آن، همین دهات پراکنده است که نه کنجکاوی متتبّعان را می انگیزد و نه حتّی علاقه مندی خریداران رأی و سیاست مداران و صاحبان امر را. چرا؟
گاهی اتّفاق افتاده است که مستشرقی یا لهجه شناسی به عنوان تحقیق در لهجه ی دور افتاده ای، سری به دهات هم زده است و مجموعه ای نیز گرد آورده است؛ ولی غیر از آن چه مربوط به مورد علاقه ی اوست، نه از مردم این دهات و نه از آداب و رسوم شان و نه از وضع معیشت شان چیزی در این گونه مجموعه ها نمی توان یافت. یا اگر می توان یافت بسیار گذرا و سرسری است. تقصیر هم از کسی نیست.
ناشناخته های این سرزمین آن قدر فراوان است که کم تر کسی حوصله  می کند به چنین موضوع حقیری بپردازد و وقت عزیز خود را درباره ی یک ده-یک ده بی نام و نشان-که در هیچ نقشه ای، نشانه ای از آن نیست و حتّی در جغرافیاهای بزرگ و دقیق نیز بیش از دو سه سطر به آن اختصاص داده نمی شود، صرف کند.

کتاب های مشابه اورازان