امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 26,000
نظر شما چیست؟
کتاب ترنّم نوشته رضا مهدوی است . این کتاب متن گفتارهایی رادیویی پیوسته ای است که با عنوان « ترنم» در صدای جمهوری اسلامی ایران ، شبکه تهران ، در سالهای 1381-1383 به طور زنده و مستقیم پخش شده است. مقصود از تهیه و اجرای این برنامه درشرایط دشوارکار در رادیو، سخن گفتن با شمار انبوهی از مردم علاقمند به موسیقی و آشنا کردن آن ها با چهارچوبی کلی از ردیف ، دستگاه ها و آوازها به همراه سنتور نوازی نویسنده در کنار مصاحبه با استادان و هنرمندان و نیز معرفی آثاری است که بتواند در این زمینه معیار شناخته شود و ذوق افراد مستعد را برای شناخت بیشتر در این زمینه تحریک کنند.
کتاب از بخش های مختلفی تشکیل شده است . نویسنده بعد از پیش درآمد که در ابتدای کتاب آورده است به معرفی دستگاه شور می پردازد. دستگاه سه گاه ، دستگاه چهارگاه ، دستگاه همایون ، آواز بیات اصفهان ، دستگاه ماهور ، دستگاه نوا ، دستگاه راست پنج گاه نیز در این کتاب توضیح داده شده اند.
صفحات کتاب :
187
شابک دیجیتال :
978-600-03-2331-8

کتاب های مشابه ترنم