کتاب درسهایی از قرآن : امدادهای الهی و غیبی

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
محاسباتی که ما می‌کنیم. چقدر پول داریم. مغازه‌ی ما چند متر است؟ تولید ما چیه؟ مصرف ما چیه؟ این جمع و تفریق‌هایی که ما در شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات و خودمان با هم برنامه‌ریزی می‌کنیم. این پوست کار است. یک کانال دیگر هم هست، مثل اینهایی که می‌روند تعلیم رانندگی، یک گاز و ترمز زیر پای ما است، یک گاز و ترمز هم زیر پای مربی است. اینطور نیست که ما هرچه می‌خواهیم بشود. گاهی ما می‌خواهیم گاز بدهیم، او ترمز می‌کند. ما می‌خواهیم خدا نمی‌خواهد. ما نمی‌خواهیم خدا می‌خواهد...(برگرفته از درسهایی از قرآن پخش شده در تاریخ 92/02/05)
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن : امدادهای الهی و غیبی