نظر شما چیست؟

اسمز معکوس و کاربرد آن در تصفیه آب وپساب

در کتاب حاضر سعی بر آن شده است تا موضوعات مورد نیاز خوانندگان پژوهشگر و مهندسان عزیز جهت آشنایی با پساب ها و روشهای تصفیه (کـه تخصیصاَ در این کتاب به فناوری غشایی سیستم اسمز معکوس پرداخته ایم ) به نحو احسن پاسخگو باشد.
امید است تلاش صورت گرفته در حوزه فناوری شیرین سازی آب مؤثر واقع شود و بـه حل بحران آب کمک کند.

صفحات کتاب :
157
کنگره :
‫‭TD۴۳۰‏
دیویی :
‏‫‭۶۲۸/۱۶۲
کتابشناسی ملی :
۷۶۰۵۶۱۰
شابک :
9789644528002
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه اسمز معکوس و کاربرد آن در تصفیه آب وپساب