امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 69,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب راهنمای بهبود امنیت در تاسیسات مهم و حیاتی به هنگام سیل و طوفان‌ های شدید

در تاریخ 29 اوت 2005 ، طوفان کاترینا خسارات گسترده‌ای به سـواحل خلیج مکزیک ایجاد کرد که منجر به کمک، بهبود و تلاش‌های بی‌سابقه در بازسازی آنجا گردید.کتاب پیش رو، تأکید زیادی بر روی امکاناتی که در حفاظت از بهداشت، آموزش و رفاه جامعه سروکار دارند، داشته است.
بازسازی‌های انجام شده، فرصت عالی به جهت بازسازی جوامع و زیرساخت‌های عمومی را با استفاده از آخرین تکنیک‌های کاهش خطر به اثبات می‌رساند و به دنبال حفاظت بیشتر از جان و مال مردم است. تأسیسات مهم شامل تمامی منابع عمومی و خصوصی است که توسط یک جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند و برای ارائه خدمات ضروری، حفاظت از افراد خاص و ارائه سایر خدمات مهم برای جامعه مذکور، ضروری می‌باشد. کتاب پیش‌رو، بر روی گروه کوچکی از امکانات که اهمیت ویژه‌ای بر آموزش، بهداشت و امکانات مورد استفاده در شرایط بحرانی هستند، تمرکز دارد.

گزیده کتاب راهنمای بهبود امنیت در تاسیسات مهم و حیاتی به هنگام سیل و طوفان‌ های شدید

محتوا و سازمان‌های مربوطه

راهنما پیش‌رو، در چهار فصل طبقه‌بندی شده‌است:

فصل اول خلاصه‌ای از طرح‌های موجود و مربوط به مدیران، صاحبان و طراحان می‌باشد که موقعیت، ویژگی‌های ساختمانی و مقاومت در امکانات را تعیین می‌نمایند. همچنین اصول و طرح‌ها موجود در بهبود امنیت تأسیسات در معرض سیلاب‌ها و خطرات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

فصل دوم، ماهیت سیل و اثرات آن بر ساختمان‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد . با بررسی رو‌ش‌ها در ارزیابی بحران، روش‌های کاهش خطر به منظور پایین آوردن تأثیرات سیلاب‌ها را معرفی می‌نماید. همچنین احتیاج به اجتناب در بازسازی مناطق با ریسک بالا را تشریح نموده و نیاز به برخی از تأسیسات مهم در مناطق با ریسک بالا را ترغیب می‌نماید. 

فصل2بررسی گسترده‌ای از الزامات برنامه ملی بیمه در خصوص سیلاب، مدل‌سازی کدهای ساختمانی و سایر استانداردها دیگر را بررسی می‌کند ودهمچنین اصول به‌روز شده FEMA را به میان می‌آورد که پس از تجربه حوادثی نظیر کاترینا و ریتا به وجود آمده‌اند.

فصل سوم ، تأثیر نیروهای باد بر رو ترکیبات ساختار و غیر ساختاری ساختمانی در شرایط بحرانی را بررسی می‌کند. با بررسی نمونه‌های متعدد از آسیب ناشی از باد در این تأسیسات، بهترین روش‌های موجود در ساخت وساز و بازسازی ترکیبات را معرفی مینماید. تأکید بیشتر آن به منظور حفاظت از عملکرد بی‌وقفه در این نوع از تأسیسات می‌باشد و دستورالعمل‌ها با جزئیات بالا را برای بهبود طراحی و ساخت وسازها در مناطق مستعد گردباد و طوفان ارائه می‌کند.

فصل چهار، عملکرد بیمارستان‌ها، مدارس و امکانات در شرایط اضطرار را مورد بررسی قرار می‌دهد. (که شامل مراکز عملیات اضطرار ، پلیس و آتش‌نشانی در حین حادثه کاترینا می‌باشد)بخش پیش‌رو، به مطالب یاد گرفته شده در خصوص تأثیر ات معکوس در کارکرد تأسیسات و ساختمانها پس از بروز آسیب تأکید داشته و همچنین راه‌های مختلفی که عملیات را با توقف روبرو می سازد را در نظر گرفته است.

صفحات کتاب :
428
کنگره :
TH۱۰۹۶‬‬
دیویی :
۶۹۰
کتابشناسی ملی :
۷۶۶۹۶۴۷
شابک :
9789644527919
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه راهنمای بهبود امنیت در تاسیسات مهم و حیاتی به هنگام سیل و طوفان های شدید