امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 69,000
نظر شما چیست؟

کتاب تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی؛ رویکردی فقهی

اساساً کشف نگاه هنجار و باید و نبایدهای دستوری و ارزشی دین در عرصه‌ی امنیت و اطلاعات از یک سو و از سوی دیگر، بررسی گستره‌ی ارزشمند فقه از منظر امنیت و اطلاعات، هر دو کاری پر ارزش و ضروری است که قطعاً دو موضوع متفاوت است و هر کدام روش شناسی ویژه‌ی خود را نیز می طلبد. بخشی از آن روش ها عام و در تمامی ابواب فقه گرانسنگ جاری و ساری است

کتابشناسی ملی :
۵۳۱۳۶۳۰
شابک :
9789644525827
سال نشر :
1397
صفحات کتاب :
466
کنگره :
‏‫BP۱۹۸/۶‭‬ ‭/ح۴‏‫‬‭‭ب۴ ۱۳۹۷
دیویی :
‏‫‬‭‭۲۹۷/۳۷۹

کتاب های مشابه تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی:رویکردی فقهی