امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟

تدویت و انتشار کتاب ((رستاخیز علمی در گام دوم انقلاب)) که آراسته به رهنمودها و نگرش‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه علم و فناوری، و در بردارنده تبیین ارزشمند اساتید مبرز است، آغازی برای این حرکت علمی است و می تواند در ساماندهی و شتاب حرکت منسجم فعالان عرصه علم و فناوری موثر واقع شود.

با رمزگشایی از فرمایشات رهبری عزیز درباره مقوله علم و فناوری به این نتیجه می رسیم که نقش نخبگان در پیشبرد اهداف و آرمان های این حوزه بسیار برجسته و به مثابه موتور محرکه است.

ایشان می فرمایند:  ما باید پیش برویم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.


صفحات کتاب :
232
کنگره :
Q۱۲۷‭‬
دیویی :
‏‫‬‭‭‬‭۳۰۳/۴۸۳۰۹۵۵
کتابشناسی ملی :
6628790
شابک :
9789644529757
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه رستاخیز علمی در گام دوم انقلاب