نظر شما چیست؟

کتاب روش های نوین تصفیه آب دریا

امروزه کمبود منابع آب مناسب، علی الخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. اگرچه بیش از 70 در صد سطح کره زمین را آب فراگرفته است اما شوری بالای منابع آب سبب شده است تا بشر با محدودیتی جدی در زمینه استفاده از این منابع مواجه شود. لذا امروزه شوری زدایی آب بیش از هرزمان دیگری توجه همگان را به خود معطوف کرده است. آب در تمام جنبه های زندگی، مهم و اساسی بوده است و نقش بسیار پررنگی در بقای انسان ها و همچنین پیشبرد فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند

صفحات کتاب :
181
کنگره :
‏‫‭TD۴۷۹
دیویی :
‏‫‭۶۲۸/۱۶۷
کتابشناسی ملی :
۷۵۴۵۳۳۹
شابک :
9789644528859
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه روش های نوین تصویه آب دریا