نظر شما چیست؟

معرفی کتاب کاربرد فیلتراسیون در تصفیه آب و پساب

کتابی که پیش روی شماست با دغدغه استفاده هرچه بهتر از منابع آبی، حول موضوع تصفیه بهینه آب و در جهت برطرف نمودن مشکل کم‌آبی سرزمین عزیزمان، تهیه و تدوین شده است. امید است که بنیانگذار استفاده از روشهای نوین در حوزه تصفیه آب و پساب بوده و راهکارهای مؤثری در جلوگیری از هدررفت آب و استفاده هرچه بهینه‌تر از این نعمت خدادادی ارائه نماید.همچنین در این کتاب تلاش به‌عمل آمده که منابعی که به‌عنوان پساب از آن یاد میشود و یا آبهایی که به‌نظر غیرقابل استفاده هستند را با روشهای نوین مجدداً به چرخه مصرف بازگردانده تا با استفاده هرچه بهتر از این منابع، قدمی هرچند کوچک در
راستای اغناء کشور عزیزمان ایران در آینده برداشته شود. 
گزیده‌ای ازمتن کتاب کاربرد فیلتراسیون در تصفیه آب و پساب


بنا به تعریف، به تمامی بازمانده‌ها و دورریزهایی که عمدتاً مایع هستند پساب یا چرک آب گفته میشود. شیوه جمع‌آوری پساب‌ها در هر مکان یا منطقه‌ای، بسته به شناخت محلی نسبت به محیط زیست منطقه متفاوت است. طراحی سیستم‌های بازیافت پساب،جهت جمع‌آوری آبهای سطحی یا پساب‌های صنعتی در مجتمع‌ها یا شهرک‌های صنعتی ازاهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، به‌این‌دلیل که نفوذ سیالات به عمق زمین علاوه بر آلودگی منابع آب و خاک میتواند ضررهای غیرقابل‌جبرانی را به پایه‌ها و تأسیسات زیرزمینی وارد کند. در طراحی سیستم‌های بازیافت برای پساب شهری که معمولاشامل پساب ترکیبی و پساب بهداشتی است، تصفیه‌خانه‌های مربوطه در نظر گرفته میشوند که پساب حمل‌شده توسط مجرای پساب را در آنجا تصفیه و بازآوری میکند و پساب تصفیه شده از طریق کانالهای تعبیه‌شده، تخلیه میشود. 

عمدتاً پسابها برای تصفیه به چهار دسته تقسیم‌بندی میشوند که عبارت‌اند از: 

- پساب خانگی (شهری): شامل پساب سرویسهای بهداشتی منازل، مغازه‌ها،
فروشگاه‌ها، ادارات و ،... 

- پساب صنعتی: پساب تولیدی از کارخانه‌ها، کارگاهها و مجموعه‌های صنعتی، 

- پساب سطحی یا سیلاب(آبهای سطحی): که شامل آبهای ناشی از ذوب برف و
یخ و یا بارندگیها که روی سطح زمین جاری میشوند؛ 

- پساب کشاورزی: پسابهای به‌وجودآمده ناشی از انواع فعالیتهای کشاورز

کنگره :
430TD
دیویی :
628/162
کتابشناسی ملی :
7424924
شابک :
9789644528606
سال نشر :
1399
صفحات کتاب :
264

کتاب های مشابه کاربرد فیلتراسیون در تصفیه آب و پساب