امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 85,000
نظر شما چیست؟

کتاب بینوایان، نوشته ی نویسنده ی مشهور فرانسوی «ویکتور هوگو» می‌باشد و مترجمان زیادی از جمله حسینقلی مستعان آن را ترجمه کرده و توسط انتشارات امیرکبیر منتشر و روانه ی بازار کتاب شده است.

معرفی کتاب بینوایان

ویکتور هوگو از حیث عظمت آثار نیز در ردیف اول نویسندگان عالم قرار گرفته است و آثارش گنجینۀ گران بهایی است که کمتر کس می تواند بر اهمیت و ارزش واقعی آن ها واقف شود. گلستانی است به انواع گل ها و ریاحین آراسته که عالم علم و ادب را از رایحۀ فرح بخش خود معطر می سازد. کتابخانۀ معظمی است که عمر بی دوام انسانی کمتر برای مطالعه و فهم دقایق لطیف آن کفایت می کند. شعرش صمیمانه روح خواننده را می نوازد و نثرش شمشیر برنده ای است که مستقیماً نیش به دل می زند.

بینوایان یکی از رمان‌های بزرگ قرن نوزدهم برای اولین‌بار در سال 1862 منتشر شد. این رمان با شروع انقلاب فرانسه در سال 1815 و به اوج رسیدن آن در 1832 در پاریس از تمرکز بر زندگی چند شخصیت و فراز و فرود روحی محکوم سابقه داری به‌نام ژان والژان شکل گرفت. بینوایان علاوه بر بررسی تاریخ فرانسه، معماری و طراحی کلان‌شهر پاریس، سیاست‌ها، فلسفه اخلاق، قضاوت‌ها و مذهب، ماهیت عشق را نیز شاه شرح می‌دهد. شاهکار ویکتور هوگو همچنین به محبوبیت بزرگی بر روی صحنه نمایش، تلویزیون و سینما دست یافته است.

یکی از قسمت های بسیار مهم و ممتاز بینوایان که آن را می توان جداگانه به عنوان یک کتاب بسیار مفید اخلاقی و اجتماعی چاپ و نشر کرد و مردم را برای سرمشق گرفتن به  مطالعۀ دقیق و عمیق آن واداشت، بخش اول کتاب است که مربوط به  زندگی و فضائل یک مرد روحانی موسوم به آبه میری یل است. این قسمت گذشته از ارزش و تأثیری که در اصل داستان دارد دارای ارزش فوق العادۀ ادبی و اجتماعی  است. باز یک قسمت دیگر به صورت یک بحث بلیغ ادبی و اجتماعی و فلسفی راجع به آرگو در این کتاب هست که جا دارد چند دفعه و با کمال دقّت مطالعه شود.

خلاصه کتاب بینوایان

بینوایان هوگو مسلماً هرگز کهنه نخواهد شد و هرگز اهمیت و ارزشش تقلیل نخواهد یافت. این یکی از کتب انگشت شماری است که اگر هزاران طوفان سهمگین و سیل بنیان کن از مکتب ها و سبک ها از سرشان بگذرد همچنان استوار خواهند ماند و چیزی از عظمت ابدی شان کاسته نخواهد شد. پیروان مجنون صفت ادبیات مخرب و دوستداران مالیخولیایی سبک های مهوع و تهوع پرست و شیفتگان فاسد آزادگی و دریدگی و بی عفتی قلم ممکن است از بینوایان که درس صلاح و انسانیت و اخلاق می دهد روبگردانند، ولی کسانی که روح ادب و خاصیت و هدف آن را می شناسند و کسانی که از رسالت نویسندۀ هنرمند و وظیفۀ واقعی او آگاهند همیشه این کتاب را در رأس کتاب های خوب قرار می دهند.

کتاب بینوایان بزرگ ترین شاهکار هوگو و بلکه از بزرگ ترین شاهکارهای ادب رمان نویسی دنیاست. این کتاب چنان که از  عنوانش پیداست و به طوری که در مقدمۀ کوچکی که هوگو بر آن نوشته است دیده می شود، برای تجسم تیره روزی ها و بینوایی ها و بدبختی های بشر، برای نشان دادن تأثیرات سوء مجازات های بشری که به عقیدۀ او دوزخی است که به دست آدمی برای  بیچارگان تهیه شده است، برای ظاهر ساختن دلیل بینوایی، پستی مرد، بیچارگی و سقوط زن، جهل و فلاکت کودک و برای انسان دوستی و نوع پروری نوشته شده است.

این کتاب بر پنج بخش تقسیم می شود که عبارت اند از ۱. فانتین ۲. کوزت ۳. ماریوس 4. ترانۀ کوچۀ پلومه و حماسۀ کوچۀ سن دنی ۵. ژان والژان.

مهم ترین پهلوانان این سرگذشت عبارت اند از مسیو میری بل اسقف نیکوکار و عــادل، ژان والــژان محکوم به اعمال شاقه که سقوط او در دوزخ اجتماعی و تجدید حیات اخلاقی او و عروج او سوی نور معرفت و نیکوکاری عمده موضوع این کتاب است، فانتین زن جوانی که دست هوس کاری و شهوت رانی جوان بی وفایی به ذلت و تیره روزی اش دچار کرده است، کوزت دختر او، ژاور پلیس خشن و خشک که جز وظیفۀ خود چیزی نمی شناسد،...

متن کتاب بینوایان جلد ۱

مسافر گفت: «می شود زود شام خورد؟ »میزبان گفت: «الان! »هنگامی که تازه وارد پشت گردانده بود و خود را گرم می کرد مهمان خانه چی باشرف ژاکن لابار، مدادی از جیب بیرون کشید، سپس گوشۀ روزنامۀ کهنه ای را که روی میز کوچکی نزدیک پنجره کشیده بود پاره کرد، بر حاشیۀ سفید این کاغذ، یک یا دو سطر نوشت، آن را بی مهر کردن تا کرد و به کودکی که ظاهراً هم پادو و هم پیشخدمتش بود داد، سر پیش برد و یک کلمه در گوش او گفت و کودک دوان دوان راه شهرداری را پیش گرفت.
مسافر چیزی از اینها همه ندیده بود. یک دفعهٔ دیگر پرسید: «می شود زود شام خورد؟ »میزبان گفت: «الان! »
بچه بازآمد. کاغذی را که برده بود بازآورد. میزبان مانند کسی که منتظر جوابی است کاغذ را به شتاب باز کرد. به نظر می رسید که به دقّت می خواند. سپس سری تکان داد. لحظه ای متفکر ماند. آنگاه یک قدم رو به مسافر که پنداشتی در افکاری مغشوش غوطه ور است برداشت و به وی گفت: «آقا، من نمی توانم شما را بپذیرم. »مرد مسافر نیم خیزی بر صندلی کرد و گفت: «چطور؟ می ترسید پول ندهم؟می خواهید پیشکی بدهم؟ پول دارم، به شما که گفتم. »
-موضوع این نیست.
-پس چیست؟
-شما پول دارید.مرد گفت: «بله. »میزبان گفت: «اما من اتاق ندارم. »مسافر به آرامی گفت: «بگذاریدم توی طویله. »
-نمی توانم.
-چرا؟
-اسب ها همه جا را می گیرند.
مسافر گفت: «خوب، گوشه ای در انبار، یک بسته کاه، بعد از شام خواهیم دید. »
-نمی توانم به شما شام بدهم.این اخطار که با لحنی سنجیده اما جدی اظهار شده بود بر ناشناس گران آمد.از جای برخاست و گفت: «بَهه! دارم از گرسنگی می میرم. من از سر آفتاب راه رفته ام. دوازده فرسخ آمده ام. پول می دهم. می خواهم غذا بخورم. » میزبان گفت: «من هیچ ندارم. » مرد به قهقهه خندید و رو به بخاری و اجاقها گرداند.
-هیچ نداری؟ پس این ها چیست؟
-همه اش پیش خرید شده.
-از طرف که؟
-از طرف این آقایان راننده.
-چند تا هستند؟
-دوازده تا.
-این غذا برای بیست نفر کافی است.
-همه را گرفته اند و پول پیش داده اند.
مسافر نشست و بی آنکه صدا بلند کند گفت: «من در مسافرخانه هستم، گرسنه ام و همین جا می مانم. »آن وقت میزبان سر تا نزدیک گوش او فرود آورد و با لحنی که به لرزه اش درآورد گفت: «از اینجا بروید. » مسافر در این لحظه خم شده بود و چند پاره آتش را با نوک آهنین چوبدستی اش به درون بخاری می راند.
به تندی سرگرداند و همین که دهان باز کرد تا جوابی گوید میزبان نگاهی خیره به وی کرد و با صدای آهسته گفت:«گوش کنید. بس است هرچه گفتید. می خواهید اسمتان را بگویم؟ شما ژان والژان نامیده می شوید. اکنون می خواهید بگویم کیستید؟ همین که دیدم وارد شدید از چیزی به شک افتادم.
کسی را به شهرداری فرستادم و این جوابی است که به من داده اند. بلدید بخوانید؟ » و ضمن گفتن این کلمات کاغذی را که از مسافرخانه به شهرداری و از شهرداری به مسافرخانه مسافرت کرده بود کاملاً باز، سوی مرد غریب پیش برد. مرد نگاهی به آن انداخت.

دانلود کتاب بینوایان جلد اول pdf

پی دی اف جلد اول بینوایان در نرم‌افزار فراکتاب موجود می‌باشد، پس از دانلود می توانید آن را در کتابخوان مورد مطالعه قرار دهید.

کتاب بینوایان pdf رایگان

ناشر پی دی اف جلد اول بینوایان را به صورت رایگان در اختیار عموم قرار نداده است. بدیهی است دانلود رایگان آن تضییع حق مترجم و ناشر می‌باشد.

دانلود کتاب بینوایان ترجمه مستعان

دانلود کتاب بینوایان ترجمه حسینقلی مستعان، در نرم‌افزار فراکتاب امکان پذیر است. پی از دانلود می توانید آن را در کتابخوان مطالعه کنید.

دانلود کتاب بینوایان بدون سانسور pdf

ترجمه هایی که از طریق وزارت ارشاد مجوز چاپ می گیرند، موظف هستند که مطالبی اگر با فرهنگ کشور منافات دارند را حذف کنند.

قیمت کتاب بینوایان

قیمت کتاب دیجیتال بینوایان را می توانید از طریق نرم‌افزار فراکتاب مطلع شوید و آن را خریداری کنید.

بهترین ترجمه بینوایان

ترجمه های زیادی برای کتاب بینوایان هوگو نوشته شده است. ترجمه حسینقلی مستعان که توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است را میتوان گفت یکی از بهترین ترجمه ها دانست.

کتاب بینوایان pdf

پی دی اف کتاب بینوایان هر دو جلد یک و دو در نرم‌افزار فراکتاب موجود می‌باشد. پس از دانلود می توانید آن ها را در کتابخوان مطالعه کنید.

کتاب بینوایان چند صفحه دارد

جلد اول کتاب بینوایان دارای ۸۷۶ صفحه می باشد که ۲۱۶ صفحه ی ابتدای کتاب را شرح زندگانی و آثار هوگو به خود اختصاص داده است.
کتاب بینوایان چند جلد استکتاب بینوایان ویکتور هوگو دارای دو جلد می باشد که با ترجمه های مختلف در فراکتاب در نسخه های چاپی و دیجیتال موجود می‌باشد.

خرید کتاب بینوایان جلد 1

در فراکتاب علاوه بر امکان دانلود کتاب بینوایان، خرید نسخه چاپی کتاب به صورت دوجلدی با تخفیف در دسترس شماست.

خرید کتاب بینوایان مشخصات رمان بینوایان جلد 1 در جدول زیر آورده شده است:

مشخصات
ناشر: امیرکبیر
نویسنده: ویکتور هوگو
مترجم: حسینقلی مستعان
تعداد صفحه: 876
موضوع: رمان خارجی
قالب: pdf و چاپی با تخفیف ویژه

 

صفحات کتاب :
876
کنگره :
‫PQ2528‭‬ ‭/ب9‫‬‭ 1396
دیویی :
‫‬‭843/8
کتابشناسی ملی :
4662142
شابک :
978-964-00-1323-6
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه بینوایان جلد 1