کتاب درسهایی از قرآن : انواع خانواده در قرآن

امتیاز
5 / 4.6
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
اگر مرد می خواهد کار خیر بکند ، زن مانعش نشود . چند وقت پیش یک پزشک متخصص با یک خانم آمد . دو تا پزشک ستاد نماز آمدند. این خانم پزشک چقدر از شوهرش تعریف کرد . شوهر چقدر از خانمش و گفتند : چون ما آخر عمرمان است (برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/4/27)...
صفحات کتاب :
10

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن : انواع خانواده در قرآن