امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
زمان سرمایه‌ای است که نمی‌توان خرید یا فروخت، با دیگران شریک شد یا از آنان گرفت، از آن بیشتر داشت یا کمتر. هر روز هر یک از ما به یک میزان از زمان سهم دارد آن هم فقط 24 ساعت. آنچه ما با آن انجام می‌دهیم تفاوت را نشان می‌دهد. کسانی که از وقت بیشترین بهره را می‌برند، از روش‌ها و نظامهای مختلفی استفاده می‌کنند اما همه آنان در یک چیز مشترکند. آنان از این که چگونه وقت خود را می‌خواهند صرف کنند دورنمایی دارند، چشم‌اندازی که در برگیرنده حس روشنی از اولویت‌هاست. آنان می‌دانند که با وقت خود چه می‌خواهند بکنند.
صفحات کتاب :
136
کنگره :
‫‬‭HD69 /و7‫‬‭م46 1390
دیویی :
‫‬‭650/11
کتابشناسی ملی :
2440728
شابک :
978-964-8723-52-6
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه مدیریت زمان