امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در ادبیات جهان داستان های زیبا و جالب توجه زیادی وجود دارند که ممکن است ما کمتر در جریان آنها قرار گرفته باشیم. وجهی که در بیشتر آنها مشترک است، کمتر به مسئولیت افراد در مقابل یکدیگر و تعهدات انسانی و نقش آنها در حل مشکلات فردی و اجتماعی آنها پرداخته و بیشتر به نیروهای ماوراء طبیعی و خارج از آنها مربوط می گردد. چیزی که آشکار و بدیهی ست و بارها و بارها در متون دینی و فرهنگی اصیل آورده شده اینست که هر کس و هر قومی شایستگی آن وضعیتی را دارند که خود، نقش بسیار بزرگی در فراهم کردن آن داشته ند ...
صفحات کتاب :
212

کتاب های مشابه داستان های شیرین کله گنجشکی