امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 34,200
خرید چاپی
118,000
15%
ت 100,300
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب فرشته‌ها هم عاشق می‌شوند

رمان فرشته ها هم عاشق می شوند به مقایسه دغدغه های زن امروز و زن دیروز می پردازد. در این کتاب ضمن ورود به فضای تخیل، بخش‌های قابل توجهی از کتاب به صورت مستند روایت شده است تا برای مخاطب باورپذیرتر باشد. ویژگی‌های ممتاز این رمان از حیث نیازهای انقلاب ، پرداختن به ارزش های انقلاب‌اسلامی در این حوزه مانند فداکاری، ایثار مادرانه، عفاف و حجاب و…؛ مقایسه بین دو نسل از انقلاب‌اسلامی و بررسی تفاوت دیدگاه‌ها و معیارها در تناسب با ارزش‌ها و آرمان‌های انسانی و اسلامی؛ معرفی زن شاخص انقلاب‌اسلامی بعنوان الگو برای دختران جوان؛ معرفی و نشان دادن تصویری واقعی از سبک زندگی شهدا به نسل جدید است.

گزیده کتاب فرشته‌ها هم عاشق می‌شوند

«یا ضامن آهو..!»

مامان این را با فریاد گفت و گوشی از دستش افتاد. پاهایش شل شد؛بی‌حال روی زمین نشست و دست‌هایش را روی صورتش گذاشت. همیشه عادت داشت برای هر چیز کوچکی هول کند، ولی آن‌روز حالش بدتر بود انگار! از آنجایی که تلفن  خانه‌ی خودم بود، نگران کننده‌تر هم شد.

دست و پاهایم سست شده بودند. احساس می‌کردم در آن لحظه، قدرت انجام هیچ‌کاری را ندارم. خانم‌جون و فرزانه به‌سمت مامان دویدند و با نگرانی پرسیدند: چی شده؟!

اما مامان، مبهوت فقط نگاهشان می‌کرد. فرزانه زود بچه را داد بغل خانم‌جون و گوشی را برداشت و گفت: الو..الو!سلام. شما؟! چی..؟ مطمئنید..؟ کجا..؟ کی..؟ صداتون قطع و وصل می‌شه. می‌شه با خودش صحبت کنم؟ شما از‌طرف کی زنگ می‌زنید؟ کی..؟ الو..الو!

فرزانه گوشی را گرفت روی سینه‌اش و باحالتی وارفته گفت: قطع شد.

بعداز چند ثانیه به من نگاه کرد و گفت موبایل بود.

صفحات کتاب :
368
کنگره :
PIR8334
دیویی :
3فا62/8
کتابشناسی ملی :
6117114
شابک :
978-600-6232-17-1
سال نشر :
1399

کتاب های مشابه فرشته ها هم عاشق می شوند