امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
17,100
نظر شما چیست؟
راوی کتاب «آتش و خون در خرمشهر» سرهنگ دوم ستاد، خالد سلمان محمود کاظمی، یکی از افسران بلندپایه عراقی است. او که هنگام تحصیل در دانشکده نظامی، از ادامه تحصیل در این دانشکده منصرف می‌شود، اما نمی‌تواند هدفش را اجرا کند درباره دردها و رنج‌های مرحله اشغال خرمشهر و جنایت‌هایی که در این شهر انجام شد سخن می‌گوید.
خالد سلمان در «آتش و خون در خرمشهر» اعتراف می‌کند که اشغال خرمشهر، یک اشتباه استراتژیک برای عراق بود. کتاب با ترس و وحشت نویسنده از حضور پلیس‌های مخفی بین دانشجویان دانشکده نظامی و برشمردن هوس رانی‌های صدام آغاز می‌شود. با حمله به خرمشهر و انجام جنایات نیروهای عراقی در مناطقی مانند«هیزان» ادامه می‌یابد و با آزاد سازی خرمشهر به پایان می‌رسد.
صفحات کتاب :
65
کنگره :
‫‬‭DSR1621/5‫‭/ ک2آ3 1386‬‬
دیویی :
‫‬‭955/0843092
کتابشناسی ملی :
1037392
شابک :
978-964-506-370-0
سال نشر :
1386
شابک دیجیتال :
978-600-03-2350-9

کتاب های مشابه آتش و خون در خرمشهر