امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,150

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مجموعه شعرهای احد ده بزرگی با نام «شروه ها»
شروه ها در قالب دو بیتی سروده شده است .این قالب شعر ی بیشتر در جنوب ایران مخصوصا بوشهر رواج دارد .
شروه به دو بیتی هایی گفته می شود که از دل برمی خیزد و سرشار از سوز و گداز عاشقانه است .
ده بزرگی این شروه ها را در طول سالها و در لحظه سروده است و نمی توان بطور دقیق زمانی را برای آنها مشخص کرد.
شروه شباهت هایی به مرثیه دارد» در این شروه ها اشعاری در مدح حضرت امام حسین(ع) و همچنین حضرت ابوالفضل (ع)عباس سروده سروده شده است.
صفحات کتاب :
98
شابک دیجیتال :
978-600-03-2351-6

کتاب های مشابه شروه ها