امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
24,000
خرید
77,000
15%
65,450
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب حیات برتر

کتاب حیات برتر به قلم علی صفائی حائری است که توسط انتشارات لیله القدر منتشر شده است. استاد علی صفایی حائری با طرح مسایل اساسی معاد در این مجموعه به تبیین سه مسئله کلیدی در این حوزه پرداخته است: در مرحله اول ضرورت معاد را به گونه‌ای اثبات کرده که هم منکرین معاد را به اقرار وا می‌دارد و هم بر ادعای کسانی که منکر اثبات عقلی معاد هستند خط بطلان می‌کشد و مهم‌تر اینکه از برهانی استفاده می‌کند که بسیار قاطع و برای دیگران ناشناخته است.

در مرحله دوم با تحلیل معاد جسمانی مشکل کسانی که معاد جسمانی را تعبدی می‌پذیرند نه‌ تعقلی، حل کرده است. و در مرحله سوم با تشریح خلود و ماندن ابدی اهل جهنم و حل این مساله پیچیده به همه شبهات و پرسش‌ها در این مورد جواب متقن داده است.

گزیده کتاب حیات برتر

قرآن نمی گویدمعاد هست پس انسان برانگیخته می شود، بلکه می گوید انسان ادامه دارد پس معادی هست. معاد در قرآن، نتیجه ادامه انسان و ایمان به آن هم نتیجه ایمان به انسان است. آنچه در قرآن مطرح می شود بحث عشق به معاد است نه علم به معاد.

سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
216
کنگره :
‫BP104 ‭/م57‫‬‭‬‭ص75 1392‭‮‬
دیویی :
297/159
کتابشناسی ملی :
2274414
شابک :
978-964-7803-57-1

کتاب های مشابه حیات برتر