امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 12,000
نظر شما چیست؟
نویسنده در این کتاب با شور و اشتیاق و از منظر شک و تردید یک تمدن از هم گسیخته را مورد نقد و بررسی قرار داده است. نثر داستان ساده و روان است و سرشار از توصیفات بکر چال مورچه منتخبی از داستانهای برتر انگلیسی است و در کنار 8 نولی که نویسندگان مطرح از جمله جوزف کنراد، دی اچ لورنس و... تألیف کرده اند خوش میدرخشد. ترجمه لغت به لغت کتاب «لانه مورچه» یا «تپه مورچه» است. این تعبیر بسیار شاعرانه است و دیدگاه نویسنده را نسبت به انسانها و تشابه عملکرد مورچه با کارگران معدن بیان میکند. بااین تفاوت که لانة مورچه تپه مانند است و معدن چاله شکل.عنوان کتاب تلفیقی است از موقعیت معدن و جان کندن در شرایط دشوار و از طرفی تشابه عملکرد آنان با زندگی مورچه ها.نکتة مثبت چال مورچه دید و نگاه نویسنده است. البته این کار از نظر تکنیکی اثر فاخری نیست. خانم لسینگ برای آثار خود از سبک خاصی پیروی نمیکند. موضوع داستان وی در ارتباط مستقیم با تبعیض نژادی است و لسینگ در این کتاب با دید موشکافانه دنیای خاص دو کودک را به تصویر میکشد. دنیایی که در آن سیاه و سفید و نژاد، حکومت میکند.لسینگ در چال مورچه آنقدر با ظرافت سخن گفته است که خواننده متوجه ارتباطات شخصیتهای داستان خواهد شد.
صفحات کتاب :
98
کنگره :
‫‭PZ3‫‭/ل‌5چ‌2 1389‬
دیویی :
‫‭823/914
کتابشناسی ملی :
2098364
شابک :
978-964-506-196-6
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03-1551-1

کتاب های مشابه چال مورچه