نظر شما چیست؟
تفویض امور برای شما، کارکنان تحت مدیریت مستقیم شما و شرکت شما مزایای بسیاری دارد. این کار به شما وقت بیشتری می‌دهد تا بر پروژه‌های خاصی که نیازمند مهارت‌ها و اختیارات خاص شماست تمرکز کنید. برای کارکنان تحت مدیریت شما این کار می‌تواند به افزایش انگیزش و توسعه قابلیتهای آنان منجر شود و نیز اعتماد و ارتباط بین شما و گروه شما را قویتر از پیش نماید. برای شرکت شما تفویض موثر امور تضمین کننده آن است که فرد مناسب، در رده مناسب، وظیفه‌ای را انجام می‌دهد و بدین طریق بازده و بهره‌وری کل شرکت را بهبود می‌بخشد.
صفحات کتاب :
109

کتاب های مشابه تفویض امور