امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
شهید رضا کریمی، زادۀ شهر اصفهان، سال 1339 به دنیا آمد. پدرش کارگری ساده و مادرش خانه¬دار بود. پس از آغاز جنگ، به عنوان سرباز، جذب تدارکات و پشتیبانی سپاه پاسداران شد؛ تا آخر نیز در همین رسته خدمت کرد.
سرانجام در سیزدهم دی¬ماه سال 1381 به دلیل بروز عوارض شیمیایی ناشی از بمباران جبهه¬های جنگ به دست دشمن، در برابر این عارضه تاب نیاورد و به جمع شهیدان پیوست.
صبح زود یکی از روزهای وسط هفته بود، کار اداری شروع شده و من صورت¬جلسة دو روز پیش را داشتم تنظیم می‌کردم که تلفن همراه¬ام زنگ زد: شمارة روی صفحه را نگاه کردم؛ آشنا بود. دکمة سبز را فشاردادم:
ـ سلام... .
مردی پاسخ داد:
ـ سلام... .
صدا را برای سومین بار بود که می‌شنیدم؛ ولی شمارة تلفن و اسم مرد، من را برد سر اصل مطب. چنددقیقه‌‌ای حرف زدیم و بعد هم خداحافظی. ارتباط که قطع شد، بی‌اختیار دستم رفت به طرف موس و ذهن¬ام درگیر این شد که توی دنیای مجازی به دنبال زندگی‌نامة یک شهید شاخص بگردم و اطلاعاتی برای نوشتن شرح حال¬اش جمع کنم. سایتی مقابلم باز شد: عکس او را دیدم؛ مردی رشید و تنومند با لباس و کلاه سربازی، توی عکس لبخند می‌زد. عکس را موقع راه‌رفتن از او گرفته بودند
صفحات کتاب :
41

کتاب های مشابه رضا خندان