خرید و دانلود کتاب ‏‫ پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و هفتم)

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
ت 6,000
نظر شما چیست؟
منّت خدای را عزّوجل که حمد را مفتاح ذکرش گردانید و ذکر را مایه آرامش دل ها.
سپاس بی حد او را که هر نفسی که با ذکر و یاد او فرو می رود باعث نشاط و طمأنینه دل است و چون برآید مفرّح ذات.
منّت خدای را که رحمت عامش همه را فراگرفته و در پرتو آن قرآن کریم را چراغ هدایت انسان ساخته.
منّت خدای را که انسان را خلق نموده و به او بیان را آموخت....
بیشتر
کنگره :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭BP65/2‫‭/ک8پ2 1383
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭297/1076
کتابشناسی ملی :
‫‭م‌83-19539‬
شابک :
978-964-9975-40-5
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه ‏‫ پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و هفتم)

با موفقیت اضافه شد
0