کتاب از برهان تا عرفان

شرح برهان صدیقین و حرکت جو هری

امتیاز
5 / 4.8
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
خرید
38,000
14%
32,680

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب از برهان تا عرفان

کتاب از برهان تا عرفان؛ حاصل بیش از بیست سال تدریس استادطاهرزاده در موضوع برهان صدیقین و حرکت جوهری است که ایشان در طی تدریس خود با روش های ابتکاری و تقسیم بندی های قابل توجه، این دو برهان را برای اهل تفکر هر چه بیشتر قابل فهم نموده است.

مسلم برهان صدیقین و برهان حرکت جوهری، در عالَم عقل و استدلال از زیباترین نمودهای عقل بشری برای نشان دادن معلولیت عالم خلق و علیّت حضرت رب العالمین است. عظمت این دو برهان صرفاً در اثبات خدا برای عالَم نیست، بلکه عظمت آن ها در وسعت و دقت آن جهان بینی است که در اختیار انسان می گذارد.

 از همه مهم تر در روش استاد، کاربردی کردن و ملموس نمودنِ برهان و نتایج آن است و همین بود که ما را بر آن داشت که این مجموعه را در اختیار علاقه مندان به این نوع بحث ها قرار دهیم.

در زندگی دینی و تفکر مذهبی، انسان احساس می کند هر موقع بخواهد در متون دینی اعم از قرآن و روایات قدمی عمیق و همراه با تفکر بردارد، سخت نیاز دارد از نورانیتی که در اثر براهین فوق به دست می آید، مدد گیرد.

صفحات کتاب :
119
کنگره :
‫BBR55‭ /ح43‭‫‭ط2 1385
دیویی :
189/1
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-7582
شابک :
978-964-96389-8-0
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه از برهان تا عرفان