امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 9,000
نظر شما چیست؟
بطور طبیعی، بعد از شنیدن نام کشور استرالیا، نام شهر سیدنی به ذهن شنونده متبادر می گردد و عجیب نیست اگر بگوئیم، غالب مردم، استرالیا را به سیدنی می شناسند، لذا در این مقال با حفظ همین نگاه و شرحی بر زندگی در سیدنی، به تفاوت های موجود زندگی در دیگر شهرهای بزرگ استرالیا نیز اشاره گردیده است.
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
632
کنگره :
‫‭JV9125‫‭/ر9چ5 1388
دیویی :
‫‭325/250994
کتابشناسی ملی :
1327087
شابک :
978-964-7722-58-2

کتاب های مشابه چشم و گوش مهاجر استرالیا