امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,000
نظر شما چیست؟
علت تأخیر در ظهور، شاید این باشد که مردم جهان باید به قدر کافی تلخی این وضع آشفته و بی‌عدالتی را درک کنند و مردم جهان، نارسایی و ضعف قوانین بشری را برای اجرای عدالت اجتماعی، لمس کنند.
انسان‌ها باید به مرحله‌ای از بلوغ و تکامل فکری برسند که مفهوم پیشرفت را بدانند؛ باید احساس کنند که پیشرفت تکنولوژی ...
صفحات کتاب :
203
کنگره :
‫‭‭BP224/2‫‭/ک9م9 1389
دیویی :
‫‭‭297/462
کتابشناسی ملی :
2028783
شابک :
978-964-195-157-5
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه مهدویت در ادیان آسمانی