امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 700
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
16,500
15%
ت 14,025

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
...اصلا کجای قرآن نوشته که زن باید حجاب داشته باشد؟
چرا مردان هرکاری دلشان می خواهد می کنند و همه محدودیت ها برای زنان در نظر گرفته شده؟
...اصلا می خواهم بدانم بی حجاب بودن من چه ضرری برای دیگران دارد؟
...ازین گذشته چرا به مردها نمی گوئید نگاه نکنند؟
صفحات کتاب :
15
شابک :
978-622-99700-8-9

کتاب های مشابه نامه ای به خواهرم...