نظر دیگران

نظر شما چیست؟
پیامبر یا پیغام آور کیست و پیغام او از جانب چه کسی است؟ پیامبری چه نقشی در هدایت انسان ها دارد؟ برای پاسخ به این سئوال ها باید گفت:
«پیامبری» یکی از موهبت های کریمانه ی خالق کائنات است که آن را مختص فرزندان آدم قرار داد تا از لطفِ خلقت انسان چیزی فروگذار نکرده باشد.
«پیام» هم به امر بسیار مهمی گفته می شود که پیام دهنده علاقه دارد از طریق مطمئن آن را به پیام گیرنده ابلاغ کند و به این وسیله علاقه ی خود را به او نشان دهد. اما وقتی «پیام» مربوط به پروردگار باشد در آن صورت جایگاه رفیع پیام گیرنده یعنی انسان آشکار می گردد که به چه افتخار بزرگی سرافراز است! آفریدگار بزرگوار و بی مثال مقام رفیع خود را آن چنان تنزل دهد تا بنده خاکی خود را با ارسال پیام، به مقام آسمانی برساند! بنابراین پیغام الهی نشان محبت است تا منزلت خلق را در پیشگاه خالق مهربان آشکار نماید.....
صفحات کتاب :
318
کنگره :
‫‭BP22/9‫‭/‮الف‬72آ3 1391
دیویی :
‫‭297/93
کتابشناسی ملی :
2929565
شابک :
‭978-600-116-299-2‬‬‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه آخرین پیامبر