کتاب نامه نگاری انگلیسی (رسمی و غیر رسمی) pdf

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
داشتن این کتاب جوابگوی بسیاری از نیازهای مکاتباتی شما خواهد بود. این اثر هم به سبک آکادمیک جهت آموزش، و هم به سبک غیر آکادمیک و عمومی ارائه گردیده است تا علاقمندان در زمینه نگارش نامه های رسمی و نامه های دوستانه به راحتی و بسیار ساده نامه نگاری کنند.
صفحات کتاب :
60

کتاب های مشابه نامه نگاری انگلیسی (رسمی و غیر رسمی)