کتاب نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری pdf

امتیاز
5 / 4.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
18,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم
نمونه سئوالات آزمون کارشناسی رسمی داد گستری رشته های
کشاورزی، منابع طبیعی دامپروری، سم شناسی و آفات نباتی، پوست و
چرم سالامبور(محصولات دامی)و دامپزشکی
تالیف : مهندس علی زارعی کارشناس ارشد کشاورزی و کارشناس رسمس
دادگستری
صفحات کتاب :
60

کتاب های مشابه نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری