کتاب جامعه شناسی خودکامگی

تحلیل جامعه‌شناختی ضحاک ماردوش

امتیاز
5 / 0.0
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
150,000
24%
ت 114,000
نظر شما چیست؟
... نظام سیاسی ایران از میان انواع نظام های شناخته شده، نظام خودکامگی بوده است، یعنی نظامی که به ظاهر یک نفر، بدون ضابطه و قانون، خواسته های خود را تحمیل می کند... در نظام خودکامگی ترس جانمایهٔ رابطهٔ بین پادشاه و مردم است. فردوسی در داستان «ضحاک ماردوش» دو مار را که مغز انسان ها خوراکشان است نماد این خودکامگی قرار می دهد و آرزوی استقرار نظامی استوار و شاهی دادگستر و مردمانی دل آگاه و عدالت پرور را در سر می پرورد. اما چه می شود که ریشه های خودکامگی همچنان در اعماق تاریخ ما می پاید و می ماند. جامعه شناسی خودکامگی از خلال هزارتوهای تاریخِ دیرسال ایران و ایرانیان، به جست وجوی علل و عوارض دیرپایی و ماندگاری خودکامگی در نظام سیاسی و فکری می پردازد و با جست وجو در اخبار و احوال تاریخی و با توجه به نظریه های نوین جامعه شناسی سعی در یافتن و تبیین و تعریف آبشخور خودکامگی دارد.
صفحات کتاب :
10
شابک :
9789643120184
سال نشر :
1400

کتاب های مشابه جامعه شناسی خودکامگی