کتاب کوروش، خوش نام ترین فاتح هزاره های کهن pdf

امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 800

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مجموعه ی «مشاهیر سیاسی ایران باستان» که جلد حاضر آن، پیش روی شما قرار دارد، محملی برای بازگویی حوادث و جریانهای مهم سیاسی، مذهبی، فرهنگی و تمدّنی تاریخ ایران پیش از اسلام است. در این مجموعه، هرمقطع تاریخی با محوریت یک یا دو چهره ی برجسته ی سیاسی تبیین شده و سایر مباحث و اشخاص، در حول همین محور مورد بحث قرار گرفته است. برای اینکه مباحث از حالت خشکِ تاریخی خارج شود، سعی کرده ایم با نقل حکایتها، نکته پردازیها و عناوین جذّاب، مطالب را گیراتر و خواندنی تر کنیم...
صفحات کتاب :
50

کتاب های مشابه کوروش، خوش نام ترین فاتح هزاره های کهن