امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,400

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
نوتردام فوقﺍلعاده است. یکی از نخستین کلیساهایی است که به سبک گوتیک و البته تحت تأثیر مکتب ناتورالیسم ساخته شده. پنجرهﻯ معروف گل سرخ؛ اون واقعاً دوست داشتنیه.
و با این حرف، بوسهﺍی به گونهﻯ زن جوان انگلیسی زد.
آنها از روی پل «پونت داکول» عبور کرده و به آن سوی رودخانه رفتند.
همزمان با رسیدن آنها به کوچهﯼ «کی دو مونت بلو»، یک نفر شروع به نواختن آکاردئون کرد. آهنگی غمﺍنگیز و حزن آور.
مک گفت...
صفحات کتاب :
253

کتاب های مشابه کارت پستال های خونین