نظر شما چیست؟
قبل از آنکه بتوانیم درباره ی سلامت روانی صحبت کنیم، لازم است مفهوم را تعریف کنیم. درباره ی آن فکر کنید: شما زمانیکه از نظر فیزیکی سالم هستید، بدنتان کار می کند پس می توانید آنچه برای انجام دادن فعالیت های طبیعی حیات روزانه نیاز دارید را انجام دهید. اگر شما از نظر فیزیکی سالم نباشید، عملکردتان چالش برانگیزتر است. شما ممکن است احساس استرس و فشار روانی بیشتری بکنید و انجام کارها را مشکل ببینید. به طور مشابه، وقتی شما از نظر ذهنی سالم هستید مغز شما خوب است و قادر به مراقبت از روابط و فعالیت های روزانه تان هستید. شما احساسات و هیجاناتی از قبیل ناراحتی، عصبانیت و اضطراب را تجربه می کنید و هنوز قادر به انجام دادن شغلتان، مطالعه، و روابط میان فردی هستید. اگر شما سلامت روانی ضعیفی داشته باشید پاسخ شما به آن احساسات طبیعی ممکن است به اعمال روزانه تان آسیب بزند.
صفحات کتاب :
134

کتاب های مشابه سلامت روانی و مدیریت استرس