کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 3

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
سه گونه برخورد با گنهکار: یک مثالی در این زمینه دارم برای شما بزنم. شما چای که می خوری، وسط چای خوردن عطسه ات می گیرد. تا عطسه می کنی، این استکان که تکان خورد، یک ذره چای به عینک می ریزد. یک قطره چای به لباست می چکد، یک قطره اش به فرش می چکد. خود شما سه تا برخورد می کنید. اگر عینکت بود، فوری دستمال کاغذی درمی آوری و پاک می کنی. اگر لباست بود، می گوید: باشد می رویم خانه با ماشین یا دست می شویم. اگر به قالی چکید، می گویی: حالا باشد شب عید. سه تا قطره چای، سه جا می چکد خود شما سه تا سیاست روی آن داری. یکجا فوری، عینک. یکجا باشد بعد، لباس. یکجا باشد آخر سال، قالی. منتهی هرچه عقب بیافتد خطرش بیشتر است. اگر فوری باشد با دستمال کاغذی است. اگر عقب بیافتد سخت تر از دستمال کاغذی، مشت و مال. اگر به قالی چکید و آخر سال دیگر با دسته بیل است. قالی را دمر می کنند، لگد و بیل، یعنی هرچه کیفر عقب بیافتد، جریمه اش بیشتر است. الآن بعضی بانک ها و دولت هم این کار را می کند. گاهی یک چیزی را تعیین می کند، اگر فوری دادی ارزان حساب می کند، دیرتر دادی، بیشتر. اگر ندادی جریمه اش را هم روی آن می کشد. این سه مورد را هم آیه ی قرآن داریم...

بخشی از نامه سوزمندانه و در خور تأمل حجت الاسلام والمسلمین قرائتی:
آیا می دانید بعضی ها نمی توانند قرآن بخوانند؟
بعضی به غلط می خوانند.
بعضی که می توانند درست بخوانند نمی خوانند.
و بعضی که می خوانند تدبر نمی کنند.
و بعضی به آن عمل نمی کنند.
و بعضی قرآن را محور کار خود نمی دانند و در درسها و سخنرانی ها و نوشته به قرآن اولویت نمی دهند.
و بعضی قرآن را تنها برای مهریه عروس، بالای سر مسافر، سوگند یاد کردن، کتاب استخاره و امثال آن می خواهند!!!

نام و چهره ای که برای اکثر مردم ایران شناخته شده است" حجت اسلام والمسلمین قرائتی".روحانی که هوشمندانه از ابزار خنده برای نشر مفاهیم نورانی قرآن استفاده می کند. برنامه درسهائی از قرآن تلویزیون شاید تنها برنامه ای است که توانسته از اول انقلاب تا هم اکنون مخاطبان تلویزیون را به خود جذب کند. برنامه ای که در عمر 32 ساله خود همواره از نورانیت قرآن بهره گرفته است.

صفحات کتاب :
12

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 3