دانلود کتاب صوتی رهبر دارالعباده

خاطرات چهارمین شهید محراب آیت الله صدوقی (ره)

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,600
نظر شما چیست؟
کتاب رهبر دارالعباده گزیده خاطرات چهارمین شهید محراب آیت الله صدوقی (ره) است.

انقلاب اسلامی ایران چنان عظمتی در درون و برون خود دارد که شعاع انوار آن به ھر سمت و سویی پراکنده شده است و از ھر طرف کھ بھ این واقعھ بزرگ قرن بیستم بنگریم، دری برای ورود بھ یک مبحث مھم و قابل تامل به روی ما باز میشود.

سیره و زندگی رھبران و پیشقراولان انقلاب اسلامی یکی از عرصه ھای مھم و پر راز و رمزی است که گاه میتوان دلایل پیروزی و ماندگاری انقلاب را در دل آن جستجو کرد. البته که موفقیت انقلاب اسلامی و ایجاد آن را نمیتوان قائم به اشخاص دانست، اما سیره و رفتار بصیرت گونه برخی از رھبران موثر در انقلاب، در جریان و روند حرکت نھضت تاثیرات به سزائی گذاشته است. به جز زندگی و رفتارھای خاص رھبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، اشخاص دیگری نیز ذیل رھبری ایشان به ھدایتگری انقلاب پرداخته اند که آشنایی با زندگانی و سیره آنھا کمک شایانی به تحلیل انقلاب اسلامی خواھدکرد.

شھید صدوقی در آیینه کتاب رهبر دارالعباده:
شھید آیت الله محمد صدوقی از جمله نزدیکان به امام خمینی(ره) و ھدایتگران موثر انقلاب بودند که شخصیت و منش خاص ایشان، محبوبیت و مقبولیت کم نظیری در بین انقلابیھا ایجاد کرده بود و اگرچه جنبه ھای حضور ایشان در استان یزد پر رنگ شده، اما نقش موثر ایشان در روند انقلاب اسلامی و فراتر از محدوده استان یزد قابل تامل و تدقیق است.

تا کنون بیش از 10 عنوان کتاب و شمار زیادی مقاله درباره شخصیت شھید صدوقی به نگارش درآمده که ھرکدام با ادبیاتی خاص و با نگاه و رویکردی متفاوت به بررسی و ثبت تصویر از ایشان پرداخته اند. بخشی از این کتابھا تحقیقی و مستند به اسناد ساواک است که بیشتر مورد استفاده محققان و علاقه مندان به پژوھشھای تاریخی قرار میگیرد.

اما آنچه که در کنار آثار پژوھشی مھم به نظر می آید، کتابھایی است که علاوه بر مستند بودن، قابل استفاده و قابل درک برای عموم مردم باشد. صرف اینکه مؤلفی زندگینامه شھید صدوقی و یا ھر شخصیت دیگری را با ادبیاتی تحقیقی و به ارتباط چندانی نمی توانند با این آثار برقرار صورت انشائی تھیه کند، اگرچه کار قابل تقدیری است، اما عامه مردم معمولاً کنند. ھنر نویسندگان این است که از دل مستندات، خاطرات و آنچه که از یک شخصیت مھم بر جا مانده، با ادبیات و زبانی پرداخته شده برای فھم عموم مردم اثری گردآورند که تصویری دقیق و قابل لمس برای مخاطب ترسیم کند.
کنگره :
‏‫DSR1568 ‭‬ ‭/ص4‏‫‬‭ج7 1394
دیویی :
‏‫‬‭‭955/0842092
کتابشناسی ملی :
3955570
شابک :
978-600-95555-1-2‬
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
128

کتاب های مشابه رهبر دارالعباده

با موفقیت اضافه شد
0