نظر شما چیست؟

معرفی کتاب نماز

کتاب نماز به بررسی آثار فردی و اجتماعی نماز, فلسفه نماز و برکات آن در زندگی انسان مومن در کلام آیت الله حائری شیرازی می پردازد. در کتاب نماز مباحث ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

معنای «ذکر» بودنِ نماز

تفاوت ذکر با تلقین و تقلید و القاء

نماز؛ عامل تبدیل ایمان به یقین

نماز برای سلب عادت است

نماز شویندۀ غفلت های اجباری

کارکردهای مختلف ذکر در انسان ها

رابطۀ داخل و خارج نماز

نماز؛ هماهنگ کنندۀ اعتقاد و عمل

تفاوت تأثیر نماز و سایر عبادات بر انسان

ریشه های عدم حضور قلب در نماز

نماز و ولایت

هدف از جعل ولایت, اقامۀ نماز است

نماز عامل تحکیم ولایت و ولایت عامل نتیجه بخش بودن نماز است

چرا ولایت

«شرط قبولی» نماز و سایر اعمال است؟

کفر به طاغوت؛ مقدمۀ نماز و خودسازی

نماز و اجتماع

نماز, موجب آگاهی و حرکت درونی و اجتماعی

عناصر اصلی نماز

نماز حافظ تمام فضائل

نماز؛ شکر حاکمیت دین و مایۀ دوام آن

نماز؛ انتقال از طبیعت به فطرت

نماز دستگاه حراست انسان از فحشا و منکر

چرا اوقات نماز به پنج وقت تقسیم شده است؟

آداب خروج از منزل و ورود به مسجد

خلاصه ای از فلسفۀ اذکار و افعال نماز

بزرگی خدا؛ اولین یادآوری در نماز

مایۀ رستگاری بودن نماز

حمد و تمرکز در نماز و....

گزیده کتاب نماز

نماز در اسلام به معنی «ذکر» است و در ادیان دیگر نیز چنین می باشد. «ذکر » نه تلقین است، نه تقلید و نه القا. «تلقین» یعنی اینکه انسان بر خودش چیزی وارد کند. «تقلید» یعنی اینکه انسان چیزی را کورکورانه بپذیرد(تبعیت محض و ازروی رسم و عادت قبول کردن). «القا» یعنی اینکه فرد دیگری در فکر انسان چیزی وارد کند.

 و اما «ذکر» یعنی التفات و توجه داشتن به واقعیت عینی (خدا) که درنتیجۀ علت های مختلف ازقبیل مشاغل، روابط، تعلّقات و... که ابتدا از تعلّق به خود شروع شده و به تعلّق به دیگران ختم می گردد، نادیده گرفته می شود. ذکر یعنی به خاطرآوردن چیزی که در بررسی مورد قبول است و در حالت عادی از آن غفلت گردیده؛ یعنی «توجه به آن در بررسی و ازبی نبردن غفلت از آن در عمل.»

صفحات کتاب :
140
کنگره :
‏‫‭BP186‏‫‬‮‭/ح2ن7 1396
دیویی :
297/353
کتابشناسی ملی :
4804856
شابک :
‫‬‮‭978-600-4411-33-2‬‬‬
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه نماز