نظر شما چیست؟

معرفی کتاب صحیفه سجاد

 کتاب صحیفه سجادیه فارسی و عربی با ترجمه محمدمهدی رضایی در اختیار شما قرار دارد.

صحیفه سجادیه پر از معارف دینی است. با این کار بنیه ی دینی و انقلابی خودتان را محکم می کنید. جوان ما اگر بنیه دینی اش مستحکم باشد خیلی از این کسانی که مشغول تلاش اند برای منحرف کردن ذهن ها به سمت های گوناگون وقتی دیدند جوان ما محکم است می کشند کنار.

این استحکام بنیه ی اعتقادی با همین توبه ها با همین تضرع ها و توسل به پروردگار در همین صحیفه سجادیه به دست می آید.

بیشتر
صفحات کتاب :
451
کنگره :
BP267/1‏‫‭/ع8ص3041 1395ح
دیویی :
297/772
کتابشناسی ملی :
4145348
شابک :
978-964-202-522-0
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه صحیفه سجادیه

با موفقیت اضافه شد
0