نظر شما چیست؟

معرفی کتاب در جهت عکس حرکت کن

کتاب در جهت عکس حرکت کن، مرور مختصر و مفید و جذاب پنج دوره تاریخ زندگی بشر از پیدایش تا عصر حاضر است. کتاب در جهت عکس حرکت کن، با تبیین جریان های مهم سیاسی و تقسیم جهان به دست دو ابرقدرت بزرگ دنیا، نشان می دهد راه پیروزی، حرکت در مسیر قدرت های بزرگ جهانی نیست و چگونه کشوری می تواند با «نه گفتن» به این قدرت ها، استقلال و سیادت خود را بازیابد.

از مشروطه تا جمهوری رضاخان، ظهور امپریالیسم آمریکا، جنگ سرد و دکترین ترومن، حکومت های کودتا، دین و کلیسا، تربیت رسانه ها، مسیحیت صهیونیستی، مسیح بازمصلوب، ادبیات و رمان؛ فرار به تخیل، جنبش اسلامی نفت، تبعید امام، تئوری های اصلاحی در ایران، نخست وزیری بختیار و انفجار نور، از مباحث این نوشتار به شمار می رود.


صفحات کتاب :
172
کنگره :
D21‏‫‬‭/ر9 1387
دیویی :
295
کتابشناسی ملی :
1‎1‎2‎0‎6‎8‎3
شابک :
978-964-58596-1-7
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه در جهت عکس حرکت کن