نظر شما چیست؟

معرفی کتاب چرا کار می کنیم؟

آیا غایت و هدف ما از کار کردن, پول در آوردن است؟ چرا برخی در کار خود غرق شده اند؟ کتاب چرا کار می کنیم؟ از مجموعه هوش کسب و کار  می باشد. کتاب حاضر در چهار فصل مطالبی را پیرامون کار ارائه می دهد.

فصل اول: منطق نادرست

فصل دوم: وقتی کار خوب است

فصل سوم: چگونه کار خوب بد می شود: قررات و مشوق ها در مقابل شرافتمندی

فصل چهارم: فناوری اندیشه

صفحات کتاب :
119
کنگره :
‏‫‬‮‭HD4905‏‫‬‮‭/ش9چ4 1396
دیویی :
‏‫‬‮‭658/31422
کتابشناسی ملی :
4988374
شابک :
‫‬‮‭978-600-8091-23-3
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه چرا کار می کنیم؟

با موفقیت اضافه شد
0