امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
صوتی:
0.0
خرید صوتی
ت 6,000
نظر شما چیست؟
کتاب صوتی هوشمندی نوشته تاد دوت، درباره رفتار هوشمندانه در ارتباط برقرار کردن با دیگران است.

در این کتاب صوتی، دکتر تاد دوت نشانه های فیزیکی خاص و رفتارهایی که می توانید تقویت کنید تا تاثیر خوبی را بر مخاطب بگذارید مثل گوش کردن موثر، اعتراف به نواقص و کم و گزیده صحبت کردن را برای شما توضیح می دهد. همچنین به شما کمک می کند درک کنید چگونه ظاهر و زبان بدن روی اینکه انسان ها چطور در مورد شما فکر می کنند اثر می گذارد و از اشتباهات رایج تاکتیکی اجتناب کنید.

گزیده ای از کتاب صوتی هوشمندی نوشته تاد دوت:
مهم نیست چقدر شما باهوشید، ولی باز هم میتوانید در ارتباط برقرار کردن با دیگران شکست بخورید. در این دوره، دکتر تاد دوت نشانه های فیزیکی خاص و رفتارهایی که میتوانید تقویت کنید تا تاثیر خوبی را بر مخاطب بگذارید مثل گوش کردن موثر، اعتراف به نواقص و کم و گزیده صحبت کردن را برای شما توضیح می دهد.

همچنین به شما کمک می کند درک کنید چگونه ظاهر و زبان بدن روی اینکه انسان ها چطور در مورد شما فکر می کنند اثر می گذارد و از اشتباهات رایج تاکتیکی اجتناب کنید.
بیشتر

کتاب های مشابه هوشمندی

با موفقیت اضافه شد
0