نظر شما چیست؟

هدایت دیگران

و مربیگری به ما کمک می کند قدم های مثبتی در شغل خود برداریم و باعث می شود استعدادهای زیادی در سازمان رشد کند. در این دوره کوتاه، نویسنده تاد دوت گام های ساده ای را به ما نشان می دهد تا تبدیل به یک مربی شویم که با دیگران برای دستیابی به اهداف بیشتر در زندگی حرفه ای کار می کند. تفاوت بین مربیگری و هدایتگری را بیان می کند و تکنیک های ساده ای را برای یک هدایتگر موثر شدن فراهم میکند. می آموزیم چگونه با برنامه ریزی به اهداف هدایتگری برسیم.

بیشتر

کتاب های مشابه هدایت دیگران

با موفقیت اضافه شد
0