امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 42,100
نظر شما چیست؟

دیوان قائمیات

دیوان قائمیات که بیشترین اشعار آن سرودۀ حسن محمود کاتب از سرایندگان اسماعیلی مذهب سدۀ هفتم هجری است، از جمله آثار نویافته ­ای است که ظهور آن در عرصۀ نشر برای فرهنگ ایرانی و زبان فارسی یک واقعۀ بزرگ ادبی به شمار می ­رود، به گونه ­ای که در میان ادبیات منظوم اسماعیلی تنها می ­توان آن را با دیوان ناصرخسرو مقایسه کرد. دیوان قائمیات همچنین در قلمرو مطالعات اسماعیلی نیز اثری درخور توجه است و در آن نکات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی ارزشمندی به چشم می ­خورد.

صفحات کتاب :
484
کنگره :
‏‫‬‮‭PIR5285‏‫‬‮‭/د9085 1390
دیویی :
‏‫‬‮‭‭8‮فا‬1/31‬
کتابشناسی ملی :
2509360
شابک :
978-600-203-028-3‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه دیوان قائمیات

با موفقیت اضافه شد
0