نظر شما چیست؟

معرفی کتاب اثر مرکب

دارن هاردی در کتاب اثر مرکب، توضیح می دهد که چگونه به جای شرط بندی های بزرگ و تغییرات چشمگیر، او اهداف خود را به عادت های کوچک روزانه که می تواند پیگیری کند تبدیل می کند و سپس با استمرار در انجام این عادت ها، منتظر اثرات ترکیب شده آن می نشیند.

دارن هاردی در ابتدا اولین سرمایه گذاری خود را در 18 سالگی با تجربه ای کم انجام داد، سپس در سال 2007، مجله موفقیت را راه اندازی کرد و آن را به یک نشریه ماهانه تبدیل کرد. پس از گذشت بیش از 10 سال از انتشار مجله، دارن هنوز در مسیر قرار دارد و هنوز 99 درصد موفقیتش را به مداوم انجام دادن کارهای کوچک واگذار می کند. اما کارهای کوچک دقیقاً چیست اند؟


کلیت مطالب کتاب اثر مرکب در سه مورد زیر خلاصه می شود:


اهداف زندگی خود را به عادت های کوچک تبدیل کنید، مثلاً: خواندن یک صفحه از کتاب در روز

عادت های روزانه را به طور مداوم در بلند مدت انجام دهید.


به طور کاملاً برنامه ریزی، ترکیب عادت های کوچک تأثیرات خود را در زندگی شما نشان خواهند داد.

صفحات کتاب :
238
کنگره :
‏‫BF637‭‬ ‭/م8‏‫‬‭ھ18 1396ث
دیویی :
‏‫‬‭158/1
کتابشناسی ملی :
4768452
شابک :
978-600-97778-1-5
سال نشر :
1396

کتاب های مشابه اثر مرکب